Mošovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 322
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
mosovcemosovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,3 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,1 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
3,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,2 %
0,7 %
+Intenzita investovania
3,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
287,6 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
44,3 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
66,1 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
74 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 888 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mošovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
905 790 €
+Kapitálové príjmy
16 817 €
+Bežné výdavky
873 113 €
+Kapitálové výdavky
51 567 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 670 €
+Dlhodobé záväzky
3 914 €
+Krátkodobé záväzky
71 639 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
99 896 €
+Bankové úvery a výpomoci
99 896 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 491 €
+Úrokové splátky
2 808 €
+Finančné účty
31 716 €
+Neobežný majetok
2 606 086 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 342
+Výsledok hospodárenia
23 094 €