Mošovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 322
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
mosovcemosovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
1,7 %
+Intenzita investovania
4,8 %
8,6 %
+Čistý majetok
285,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
111,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
119,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 962 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mošovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 031 089 €
+Kapitálové príjmy
10 010 €
+Bežné výdavky
936 212 €
+Kapitálové výdavky
59 205 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 971 €
+Dlhodobé záväzky
4 507 €
+Krátkodobé záväzky
67 046 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
91 254 €
+Bankové úvery a výpomoci
91 254 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 755 €
+Úrokové splátky
3 109 €
+Finančné účty
74 895 €
+Neobežný majetok
2 608 347 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 319
+Výsledok hospodárenia
24 144 €