Mošovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 322
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
mosovcemosovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
1,7 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
3,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
267,2 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
95,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
101,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-13 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 320 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-41 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mošovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 247 949 €
+Kapitálové príjmy
5 210 €
+Bežné výdavky
1 199 133 €
+Kapitálové výdavky
71 533 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 027 €
+Dlhodobé záväzky
3 737 €
+Krátkodobé záväzky
89 274 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
47 243 €
+Bankové úvery a výpomoci
47 243 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 241 €
+Úrokové splátky
1 318 €
+Finančné účty
84 934 €
+Neobežný majetok
3 046 945 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 328
+Výsledok hospodárenia
-54 499 €