Môlča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
molcaorangemail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
270,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
260,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
466,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
978 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Môlča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
109 469 €
+Kapitálové príjmy
337 €
+Bežné výdavky
100 261 €
+Kapitálové výdavky
4 313 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 072 €
+Dlhodobé záväzky
118 €
+Krátkodobé záväzky
6 358 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 113 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
16 584 €
+Neobežný majetok
345 302 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
370
+Výsledok hospodárenia
4 910 €