Muráň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 233
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec.muranmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
457,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
159,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
202,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 485 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
80 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Muráň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 692 782 €
+Kapitálové príjmy
209 970 €
+Bežné výdavky
1 570 549 €
+Kapitálové výdavky
318 845 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
45 003 €
+Dlhodobé záväzky
3 192 €
+Krátkodobé záväzky
104 616 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 700 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 700 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 120 €
+Úrokové splátky
536 €
+Finančné účty
167 193 €
+Neobežný majetok
6 642 531 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 233
+Výsledok hospodárenia
98 584 €