Muránska Dlhá Lúka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:897
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecmdlcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
49,7 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-2,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
15,0 %
14,4 %
+Čistý majetok
223,1 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
88,4 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
138,3 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-68 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
21 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
932 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-82 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Muránska Dlhá Lúka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
342 033 €
+Kapitálové príjmy
233 336 €
+Bežné výdavky
349 910 €
+Kapitálové výdavky
284 525 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 020 €
+Dlhodobé záväzky
2 230 €
+Krátkodobé záväzky
28 071 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
16 071 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
179 630 €
+Úrokové splátky
828 €
+Finančné účty
24 813 €
+Neobežný majetok
802 897 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
868
+Výsledok hospodárenia
-70 875 €