Muránska Dlhá Lúka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:897
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecmdlcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
6,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
1,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
0,2 %
+Intenzita investovania
1,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
236,7 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
100,4 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
161,3 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
20 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
913 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Muránska Dlhá Lúka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
393 284 €
+Kapitálové príjmy
31 617 €
+Bežné výdavky
387 529 €
+Kapitálové výdavky
36 700 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 834 €
+Dlhodobé záväzky
1 694 €
+Krátkodobé záväzky
24 375 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
16 395 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
19 618 €
+Úrokové splátky
759 €
+Finančné účty
24 473 €
+Neobežný majetok
803 318 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
887
+Výsledok hospodárenia
30 993 €