Muránska Dlhá Lúka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:897
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecmdlcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
1,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,5 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-20,7 %
1,7 %
+Intenzita investovania
26,2 %
8,6 %
+Čistý majetok
181,4 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
260,2 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
318,0 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-182 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
18 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 267 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Muránska Dlhá Lúka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
695 994 €
+Kapitálové príjmy
90 000 €
+Bežné výdavky
676 221 €
+Kapitálové výdavky
272 298 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
15 622 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 567 €
+Dlhodobé záväzky
2 631 €
+Krátkodobé záväzky
42 485 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 622 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 622 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 252 €
+Úrokové splátky
563 €
+Finančné účty
110 529 €
+Neobežný majetok
1 038 056 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
892
+Výsledok hospodárenia
47 897 €