Myjava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 953
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretariat1myjava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
54,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
8,8 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
637,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
20,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
40,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
466 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 463 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Myjava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
11 062 221 €
+Kapitálové príjmy
1 999 852 €
+Bežné výdavky
10 907 386 €
+Kapitálové výdavky
2 566 711 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
901 455 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
440 313 €
+Krátkodobé pohľadávky
648 201 €
+Dlhodobé záväzky
1 240 819 €
+Krátkodobé záväzky
3 280 156 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 569 181 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 588 181 €
+Úvery od ŠFRB
1 218 096 €
+Výdavky na splácanie istiny
992 971 €
+Úrokové splátky
124 260 €
+Finančné účty
673 654 €
+Neobežný majetok
70 235 783 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 953
+Výsledok hospodárenia
70 695 €