Myjava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,1
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:12 042
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretariat1myjava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
14,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
4,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
3,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,4 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
658,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
11,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
28,4 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
405 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 385 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Myjava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
10 251 677 €
+Kapitálové príjmy
1 080 904 €
+Bežné výdavky
9 753 997 €
+Kapitálové výdavky
1 708 593 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
310 125 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
235 499 €
+Krátkodobé pohľadávky
703 912 €
+Dlhodobé záväzky
1 283 679 €
+Krátkodobé záväzky
4 176 841 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 682 383 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 878 878 €
+Úvery od ŠFRB
1 269 250 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 328 164 €
+Úrokové splátky
135 946 €
+Finančné účty
483 410 €
+Neobežný majetok
69 257 471 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
12 042
+Výsledok hospodárenia
483 646 €