Nána

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 209
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starosta.ounanastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
730,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
179,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
344,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
55,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
124 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 732 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nána

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
677 707 €
+Kapitálové príjmy
106 245 €
+Bežné výdavky
606 369 €
+Kapitálové výdavky
160 211 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
138 410 €
+Dlhodobé záväzky
346 299 €
+Krátkodobé záväzky
83 906 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
150 486 €
+Bankové úvery a výpomoci
150 486 €
+Úvery od ŠFRB
343 311 €
+Výdavky na splácanie istiny
28 881 €
+Úrokové splátky
6 575 €
+Finančné účty
150 483 €
+Neobežný majetok
4 514 495 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 209
+Výsledok hospodárenia
-24 224 €