Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
13,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
466,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
95,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
106,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
31,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
47 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 424 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 077 240 €
+Kapitálové príjmy
944 001 €
+Bežné výdavky
4 181 065 €
+Kapitálové výdavky
1 758 513 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
60 266 €
+Dlhodobé záväzky
1 382 115 €
+Krátkodobé záväzky
534 772 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
297 498 €
+Bankové úvery a výpomoci
297 498 €
+Úvery od ŠFRB
1 445 980 €
+Výdavky na splácanie istiny
494 915 €
+Úrokové splátky
31 659 €
+Finančné účty
507 923 €
+Neobežný majetok
21 351 343 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 315
+Výsledok hospodárenia
204 850 €