Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,1 %
35,1 %
+Dlhová služba
25,1 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
13,8 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-22,9 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
43,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
509,3 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
2,7 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
15,5 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,5 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-139 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
170 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 463 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-35 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
2 910 370 €
+Kapitálové príjmy
911 748 €
+Bežné výdavky
2 508 012 €
+Kapitálové výdavky
2 190 269 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
214 632 €
+Dlhodobé záväzky
1 638 850 €
+Krátkodobé záväzky
1 672 938 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
1 068 017 €
+Úvery od ŠFRB
1 634 845 €
+Výdavky na splácanie istiny
725 304 €
+Úrokové splátky
41 485 €
+Finančné účty
44 377 €
+Neobežný majetok
16 598 233 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 321
+Výsledok hospodárenia
-220 852 €