Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
2,7
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
38,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
22,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
28,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
776,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
4,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
8,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
64,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
172 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 569 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
297 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
3 427 588 €
+Kapitálové príjmy
4 062 162 €
+Bežné výdavky
2 651 481 €
+Kapitálové výdavky
5 021 515 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
113 057 €
+Dlhodobé záväzky
1 891 420 €
+Krátkodobé záväzky
2 865 070 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
1 086 223 €
+Úvery od ŠFRB
1 887 051 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 040 752 €
+Úrokové splátky
64 964 €
+Finančné účty
129 932 €
+Neobežný majetok
23 547 672 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 328
+Výsledok hospodárenia
1 880 754 €