Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
3,1
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
44,3 %
25,0 %
+Dlhová služba
15,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
15,1 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
26,7 %
5,2 %
+Čistý majetok
635,8 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
22,0 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
45,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-63 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
242 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 476 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
3 374 249 €
+Kapitálové príjmy
2 174 681 €
+Bežné výdavky
2 865 370 €
+Kapitálové výdavky
3 075 839 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
117 747 €
+Dlhodobé záväzky
1 831 098 €
+Krátkodobé záväzky
495 521 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 517 117 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 517 117 €
+Úvery od ŠFRB
1 827 571 €
+Výdavky na splácanie istiny
473 693 €
+Úrokové splátky
60 465 €
+Finančné účty
108 936 €
+Neobežný majetok
23 205 112 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 269
+Výsledok hospodárenia
213 558 €