Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,5 %
23,5 %
+Dlhová služba
15,6 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
17,0 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,0 %
2,9 %
+Intenzita investovania
10,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
623,3 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
49,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
105,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
52,4 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
211 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 324 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
3 410 109 €
+Kapitálové príjmy
136 773 €
+Bežné výdavky
2 830 484 €
+Kapitálové výdavky
502 547 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
111 937 €
+Dlhodobé záväzky
1 771 484 €
+Krátkodobé záväzky
198 459 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 332 817 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 332 817 €
+Úvery od ŠFRB
1 766 671 €
+Výdavky na splácanie istiny
453 373 €
+Úrokové splátky
74 604 €
+Finančné účty
97 862 €
+Neobežný majetok
22 272 342 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 328
+Výsledok hospodárenia
63 370 €