Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,3 %
23,6 %
+Dlhová služba
12,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,6 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
14,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,5 %
8,6 %
+Čistý majetok
584,6 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
207,0 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
234,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
44,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
91 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
125 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 424 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
3 792 326 €
+Kapitálové príjmy
212 637 €
+Bežné výdavky
3 085 660 €
+Kapitálové výdavky
345 480 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
74 724 €
+Dlhodobé záväzky
1 583 278 €
+Krátkodobé záväzky
275 476 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
817 678 €
+Bankové úvery a výpomoci
817 678 €
+Úvery od ŠFRB
1 641 789 €
+Výdavky na splácanie istiny
388 785 €
+Úrokové splátky
56 710 €
+Finančné účty
570 263 €
+Neobežný majetok
21 751 951 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 298
+Výsledok hospodárenia
158 918 €