Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,1 %
20,2 %
+Dlhová služba
9,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,6 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
7,3 %
+Intenzita investovania
17,9 %
4,1 %
+Čistý majetok
552,9 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
97,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
124,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
41,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
85 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 344 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
4 319 511 €
+Kapitálové príjmy
77 332 €
+Bežné výdavky
3 515 128 €
+Kapitálové výdavky
848 674 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
85 805 €
+Dlhodobé záväzky
1 516 046 €
+Krátkodobé záväzky
311 187 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
555 891 €
+Bankové úvery a výpomoci
555 891 €
+Úvery od ŠFRB
1 577 719 €
+Výdavky na splácanie istiny
325 857 €
+Úrokové splátky
46 663 €
+Finančné účty
302 181 €
+Neobežný majetok
21 159 863 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 271
+Výsledok hospodárenia
-193 418 €