Nemšová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 315
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunemsovanemsova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,9 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
18,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
483,4 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
159,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
177,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
94 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
68 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 328 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nemšová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
4 632 037 €
+Kapitálové príjmy
140 427 €
+Bežné výdavky
3 758 430 €
+Kapitálové výdavky
424 417 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
78 191 €
+Dlhodobé záväzky
1 449 466 €
+Krátkodobé záväzky
434 824 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
426 006 €
+Bankové úvery a výpomoci
426 006 €
+Úvery od ŠFRB
1 512 387 €
+Výdavky na splácanie istiny
195 217 €
+Úrokové splátky
40 806 €
+Finančné účty
691 957 €
+Neobežný majetok
20 550 930 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 274
+Výsledok hospodárenia
172 456 €