Nesvady

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 104
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocunesvady.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
45,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-33,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
54,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
568,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
204,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
235,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
43,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-251 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
274 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 458 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
135 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nesvady

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 321 646 €
+Kapitálové príjmy
519 473 €
+Bežné výdavky
2 800 359 €
+Kapitálové výdavky
2 321 797 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
80 202 €
+Dlhodobé záväzky
1 319 522 €
+Krátkodobé záväzky
264 295 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 397 736 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 013 381 €
+Úvery od ŠFRB
1 360 327 €
+Výdavky na splácanie istiny
189 237 €
+Úrokové splátky
25 883 €
+Finančné účty
541 227 €
+Neobežný majetok
18 465 424 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 104
+Výsledok hospodárenia
687 304 €