Bory

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:322
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecborystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
38,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
36,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
681,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 189,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 241,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
208,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
187 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 607 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bory

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
164 395 €
+Kapitálové príjmy
801 €
+Bežné výdavky
101 713 €
+Kapitálové výdavky
3 199 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 001 €
+Dlhodobé záväzky
375 227 €
+Krátkodobé záväzky
13 453 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 820 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
355 776 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 605 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
159 987 €
+Neobežný majetok
1 020 877 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
322
+Výsledok hospodárenia
9 666 €