Nitra

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:77 670
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
msunitramsunitra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,01 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
349,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
178,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
337,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 748 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
64 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nitra

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
11 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
65 604 724 €
+Kapitálové príjmy
3 484 227 €
+Bežné výdavky
59 870 638 €
+Kapitálové výdavky
9 178 050 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
6 307 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 886 008 €
+Dlhodobé záväzky
7 286 420 €
+Krátkodobé záväzky
4 346 579 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 583 459 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 583 459 €
+Úvery od ŠFRB
6 996 685 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 935 963 €
+Úrokové splátky
201 229 €
+Finančné účty
7 766 567 €
+Neobežný majetok
223 541 639 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
77 670
+Výsledok hospodárenia
4 958 804 €