Nitra

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:78 033
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
msunitramsunitra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
10,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
11,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
366,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
284,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
401,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
89 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
256 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 705 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nitra

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
61 015 689 €
+Kapitálové príjmy
5 239 754 €
+Bežné výdavky
53 744 066 €
+Kapitálové výdavky
5 546 424 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 031 845 €
+Dlhodobé záväzky
7 157 061 €
+Krátkodobé záväzky
3 464 111 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 003 005 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 003 005 €
+Úvery od ŠFRB
6 783 806 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 828 560 €
+Úrokové splátky
247 270 €
+Finančné účty
9 868 657 €
+Neobežný majetok
221 598 805 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
78 033
+Výsledok hospodárenia
2 656 900 €