Nitra nad Ipľom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:369
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnitranadiplompost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
172,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
39,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
63,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
50 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
159 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 189 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nitra nad Ipľom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
285 422 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
267 149 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 369 €
+Dlhodobé záväzky
372 €
+Krátkodobé záväzky
21 901 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
58 609 €
+Bankové úvery a výpomoci
58 609 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 444 €
+Úrokové splátky
2 208 €
+Finančné účty
8 581 €
+Neobežný majetok
489 299 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
369
+Výsledok hospodárenia
17 230 €