Nitrianska Streda

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
2,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:768
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecnsorangemail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
49,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-15,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
39,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
831,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
49,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
54,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
183,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-81 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 097 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nitrianska Streda

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
299 609 €
+Kapitálové príjmy
91 511 €
+Bežné výdavky
243 761 €
+Kapitálové výdavky
209 636 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 465 €
+Dlhodobé záväzky
504 909 €
+Krátkodobé záväzky
67 975 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 790 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 790 €
+Úvery od ŠFRB
525 457 €
+Výdavky na splácanie istiny
130 461 €
+Úrokové splátky
6 374 €
+Finančné účty
33 519 €
+Neobežný majetok
2 435 430 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
768
+Výsledok hospodárenia
22 320 €