Nižná Rybnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:410
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
oun.rybnicastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
934,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
44,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
47,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
118 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 545 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nižná Rybnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
120 181 €
+Kapitálové príjmy
21 000 €
+Bežné výdavky
100 197 €
+Kapitálové výdavky
38 481 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
844 €
+Dlhodobé záväzky
623 €
+Krátkodobé záväzky
28 598 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 191 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 191 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 434 €
+Finančné účty
12 664 €
+Neobežný majetok
1 079 559 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
410
+Výsledok hospodárenia
-6 494 €