Nižná Slaná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 249
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecnizna.slanastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-2,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
249,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
42,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
69,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 606 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nižná Slaná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 362 363 €
+Kapitálové príjmy
60 898 €
+Bežné výdavky
1 396 274 €
+Kapitálové výdavky
35 781 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
64 706 €
+Dlhodobé záväzky
10 617 €
+Krátkodobé záväzky
243 423 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 975 €
+Úrokové splátky
381 €
+Finančné účty
104 286 €
+Neobežný majetok
3 170 961 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 249
+Výsledok hospodárenia
-5 430 €