Nižný Kručov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:411
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
niznykrucovinmail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
363,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
15,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
16,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
101 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 347 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nižný Kručov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
165 313 €
+Kapitálové príjmy
10 000 €
+Bežné výdavky
160 711 €
+Kapitálové výdavky
10 105 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 €
+Dlhodobé záväzky
1 274 €
+Krátkodobé záväzky
24 150 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
41 655 €
+Bankové úvery a výpomoci
41 655 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 880 €
+Úrokové splátky
1 314 €
+Finančné účty
3 831 €
+Neobežný majetok
592 813 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
411
+Výsledok hospodárenia
-16 190 €