Nová Baňa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 480
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msunovabana.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
377,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
566,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
598,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 388 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Baňa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 046 604 €
+Kapitálové príjmy
96 400 €
+Bežné výdavky
4 525 175 €
+Kapitálové výdavky
367 008 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
87 666 €
+Dlhodobé záväzky
1 373 488 €
+Krátkodobé záväzky
273 277 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
37 640 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 640 €
+Úvery od ŠFRB
1 364 007 €
+Výdavky na splácanie istiny
143 893 €
+Úrokové splátky
26 441 €
+Finančné účty
1 548 142 €
+Neobežný majetok
16 360 650 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 480
+Výsledok hospodárenia
136 611 €