Nová Dedina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 511
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostanovadedina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
494,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
155,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
239,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
102,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 056 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Dedina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
674 086 €
+Kapitálové príjmy
328 203 €
+Bežné výdavky
598 832 €
+Kapitálové výdavky
388 637 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
44 778 €
+Dlhodobé záväzky
624 704 €
+Krátkodobé záväzky
53 586 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
83 668 €
+Bankové úvery a výpomoci
83 668 €
+Úvery od ŠFRB
643 044 €
+Výdavky na splácanie istiny
63 353 €
+Úrokové splátky
8 467 €
+Finančné účty
83 324 €
+Neobežný majetok
3 087 916 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 511
+Výsledok hospodárenia
13 282 €