Nová Dedinka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 431
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
novadedinkastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
29,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
345,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
642,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
751,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
109 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
126 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 427 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
204 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Dedinka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 182 654 €
+Kapitálové príjmy
114 293 €
+Bežné výdavky
1 544 374 €
+Kapitálové výdavky
487 439 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
135 480 €
+Dlhodobé záväzky
9 604 €
+Krátkodobé záväzky
124 197 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
305 796 €
+Bankové úvery a výpomoci
305 796 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
68 450 €
+Úrokové splátky
4 108 €
+Finančné účty
797 496 €
+Neobežný majetok
5 418 171 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 431
+Výsledok hospodárenia
495 975 €