Nová Dubnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 262
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunovadubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,9 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-21,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
34,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
347,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
164,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
194,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
36,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-143 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
173 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 882 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Dubnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
6 671 550 €
+Kapitálové príjmy
864 042 €
+Bežné výdavky
5 996 830 €
+Kapitálové výdavky
3 153 869 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
173 713 €
+Dlhodobé záväzky
2 168 435 €
+Krátkodobé záväzky
565 847 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 950 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 950 000 €
+Úvery od ŠFRB
2 223 103 €
+Výdavky na splácanie istiny
178 478 €
+Úrokové splátky
30 882 €
+Finančné účty
928 057 €
+Neobežný majetok
22 156 996 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 262
+Výsledok hospodárenia
31 709 €