Nová Dubnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 186
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunovadubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
316,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
126,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
154,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
158 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 890 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Dubnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 204 613 €
+Kapitálové príjmy
88 997 €
+Bežné výdavky
6 479 601 €
+Kapitálové výdavky
801 156 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
154 558 €
+Dlhodobé záväzky
2 104 398 €
+Krátkodobé záväzky
547 822 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 770 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 770 000 €
+Úvery od ŠFRB
2 155 284 €
+Výdavky na splácanie istiny
251 222 €
+Úrokové splátky
40 881 €
+Finančné účty
690 585 €
+Neobežný majetok
22 172 093 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 186
+Výsledok hospodárenia
175 869 €