Nová Dubnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 186
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunovadubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
44,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
18,5 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-4,2 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-21,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
21,6 %
14,4 %
+Čistý majetok
293,6 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
59,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
97,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-99 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
194 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 282 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-53 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Dubnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
4 548 099 €
+Kapitálové príjmy
923 097 €
+Bežné výdavky
4 739 291 €
+Kapitálové výdavky
1 903 489 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
251 830 €
+Dlhodobé záväzky
5 756 €
+Krátkodobé záväzky
669 468 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
2 283 587 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
920 293 €
+Úrokové splátky
31 093 €
+Finančné účty
400 125 €
+Neobežný majetok
16 991 348 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 781
+Výsledok hospodárenia
-623 824 €