Nová Dubnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 186
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunovadubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,8 %
21,5 %
+Dlhová služba
6,2 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
2,3 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,0 %
0,7 %
+Intenzita investovania
12,4 %
6,7 %
+Čistý majetok
354,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
92,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
283,7 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-43 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
125 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 488 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Dubnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
4 972 900 €
+Kapitálové príjmy
1 315 632 €
+Bežné výdavky
4 857 626 €
+Kapitálové výdavky
1 934 009 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
783 879 €
+Dlhodobé záväzky
519 435 €
+Krátkodobé záväzky
409 150 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 465 463 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 465 463 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
253 963 €
+Úrokové splátky
51 230 €
+Finančné účty
376 929 €
+Neobežný majetok
19 000 754 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 689
+Výsledok hospodárenia
968 668 €