Nová Dubnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 186
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msunovadubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,6 %
23,6 %
+Dlhová služba
29,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,1 %
1,7 %
+Intenzita investovania
8,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
364,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
124,3 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
191,4 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-18 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
125 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 591 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
4 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nová Dubnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
5 433 930 €
+Kapitálové príjmy
1 247 980 €
+Bežné výdavky
5 155 365 €
+Kapitálové výdavky
1 731 791 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
352 240 €
+Dlhodobé záväzky
968 368 €
+Krátkodobé záväzky
525 012 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 460 070 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 460 070 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 426 328 €
+Úrokové splátky
36 826 €
+Finančné účty
652 764 €
+Neobežný majetok
19 888 794 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 387
+Výsledok hospodárenia
41 917 €