Nová Lesná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 605
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecnovalesna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,4 %
23,6 %
+Dlhová služba
8,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,7 %
1,7 %
+Intenzita investovania
2,3 %
8,6 %
+Čistý majetok
389,8 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
803,2 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
810,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
36 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
986 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Lesná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
435 754 €
+Kapitálové príjmy
3 343 €
+Bežné výdavky
369 820 €
+Kapitálové výdavky
13 572 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 780 €
+Dlhodobé záväzky
1 734 €
+Krátkodobé záväzky
23 916 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
77 130 €
+Bankové úvery a výpomoci
77 130 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
30 260 €
+Úrokové splátky
3 388 €
+Finančné účty
192 086 €
+Neobežný majetok
1 412 452 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 548
+Výsledok hospodárenia
12 938 €