Nová Lesná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 605
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecnovalesna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
2,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,9 %
7,3 %
+Intenzita investovania
3,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
370,3 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
567,7 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
572,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
73 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
44 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 032 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Lesná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
548 197 €
+Kapitálové príjmy
54 944 €
+Bežné výdavky
416 953 €
+Kapitálové výdavky
72 139 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 364 €
+Dlhodobé záväzky
2 496 €
+Krátkodobé záväzky
52 574 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
69 319 €
+Bankové úvery a výpomoci
69 319 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 811 €
+Úrokové splátky
2 917 €
+Finančné účty
298 488 €
+Neobežný majetok
1 386 869 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 564
+Výsledok hospodárenia
59 356 €