Nová Lesná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 605
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecnovalesna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
315,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
164,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
164,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
58 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 201 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
63 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Lesná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
598 763 €
+Kapitálové príjmy
274 174 €
+Bežné výdavky
452 912 €
+Kapitálové výdavky
327 399 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
843 €
+Dlhodobé záväzky
4 745 €
+Krátkodobé záväzky
274 851 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 756 €
+Bankové úvery a výpomoci
52 756 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 443 €
+Úrokové splátky
2 267 €
+Finančné účty
451 068 €
+Neobežný majetok
1 534 358 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 605
+Výsledok hospodárenia
100 666 €