Nová Polhora

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:430
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecnovapolhoranetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,4 %
21,6 %
+Dlhová služba
16,7 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
19,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
29,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-16,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
853,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
109,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
115,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
399,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
193 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 869 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Polhora

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
232 748 €
+Kapitálové príjmy
52 600 €
+Bežné výdavky
187 574 €
+Kapitálové výdavky
14 791 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 577 €
+Dlhodobé záväzky
794 586 €
+Krátkodobé záväzky
82 542 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
22 214 €
+Bankové úvery a výpomoci
22 214 €
+Úvery od ŠFRB
777 856 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 060 €
+Úrokové splátky
9 529 €
+Finančné účty
90 072 €
+Neobežný majetok
1 612 502 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
430
+Výsledok hospodárenia
10 742 €