Nová Ves nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:543
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
pristas3stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
34,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-34,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 662,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
25 671,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
25 773,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
152 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
82 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 044 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
124 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nová Ves nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
175 551 €
+Kapitálové príjmy
62 406 €
+Bežné výdavky
153 662 €
+Kapitálové výdavky
1 862 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
445 €
+Dlhodobé záväzky
424 €
+Krátkodobé záväzky
437 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 327 €
+Bankové úvery a výpomoci
44 327 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 265 €
+Úrokové splátky
885 €
+Finančné účty
112 185 €
+Neobežný majetok
2 671 509 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
543
+Výsledok hospodárenia
67 282 €