Nováky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 237
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
munovakynovaky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,005 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
200,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
155,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
213,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
25,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
336 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 129 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nováky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 661 006 €
+Kapitálové príjmy
408 214 €
+Bežné výdavky
4 148 723 €
+Kapitálové výdavky
739 877 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
4 597 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
227 €
+Krátkodobé pohľadávky
269 439 €
+Dlhodobé záväzky
1 767 281 €
+Krátkodobé záväzky
457 956 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 424 882 €
+Bankové úvery a výpomoci
744 638 €
+Úvery od ŠFRB
1 156 009 €
+Výdavky na splácanie istiny
172 694 €
+Úrokové splátky
20 009 €
+Finančné účty
709 973 €
+Neobežný majetok
9 667 154 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 237
+Výsledok hospodárenia
88 783 €