Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
404,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 037,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 077,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
65,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
102 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 174 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
127 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
16 952 750 €
+Kapitálové príjmy
1 132 324 €
+Bežné výdavky
12 878 128 €
+Kapitálové výdavky
3 156 938 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
3 528 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
522 966 €
+Dlhodobé záväzky
9 820 729 €
+Krátkodobé záväzky
1 320 841 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
10 251 545 €
+Výdavky na splácanie istiny
454 028 €
+Úrokové splátky
140 231 €
+Finančné účty
13 709 516 €
+Neobežný majetok
49 599 361 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 084
+Výsledok hospodárenia
2 555 054 €