Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
2,8 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
21,7 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-25,3 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
51,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
314,5 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
495,0 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
609,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
59,8 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-178 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 837 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
12 087 447 €
+Kapitálové príjmy
2 293 978 €
+Bežné výdavky
9 469 062 €
+Kapitálové výdavky
8 547 419 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
692 252 €
+Dlhodobé záväzky
7 135 938 €
+Krátkodobé záväzky
603 304 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
7 119 166 €
+Výdavky na splácanie istiny
218 465 €
+Úrokové splátky
116 303 €
+Finančné účty
2 986 549 €
+Neobežný majetok
34 450 639 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 370
+Výsledok hospodárenia
732 574 €