Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
11,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,04 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,7 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
25,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
464,9 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
457,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
514,0 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
69,4 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-70 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 774 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
186 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
10 672 314 €
+Kapitálové príjmy
7 837 281 €
+Bežné výdavky
9 352 503 €
+Kapitálové výdavky
10 583 024 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 385 €
+Krátkodobé pohľadávky
372 500 €
+Dlhodobé záväzky
8 146 718 €
+Krátkodobé záväzky
663 600 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
8 394 289 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 151 170 €
+Úrokové splátky
173 541 €
+Finančné účty
3 038 098 €
+Neobežný majetok
52 907 694 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 258
+Výsledok hospodárenia
3 758 612 €