Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
34,9 %
+Dlhová služba
3,7 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
24,2 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,007 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
2,6 %
6,7 %
+Čistý majetok
517,3 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
800,3 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
865,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
76,2 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
122 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 724 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
11 482 957 €
+Kapitálové príjmy
1 233 807 €
+Bežné výdavky
8 706 773 €
+Kapitálové výdavky
1 533 846 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
750 €
+Krátkodobé pohľadávky
426 130 €
+Dlhodobé záväzky
7 887 273 €
+Krátkodobé záväzky
651 416 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
8 129 401 €
+Výdavky na splácanie istiny
264 888 €
+Úrokové splátky
126 889 €
+Finančné účty
5 213 128 €
+Neobežný majetok
49 750 063 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 264
+Výsledok hospodárenia
463 750 €