Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
18,8 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,01 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,009 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
12,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
468,5 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
1 315,1 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
1 417,2 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,6 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
38 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 643 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
11 553 660 €
+Kapitálové príjmy
2 997 084 €
+Bežné výdavky
9 386 275 €
+Kapitálové výdavky
4 398 512 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
1 159 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 000 €
+Krátkodobé pohľadávky
467 842 €
+Dlhodobé záväzky
8 119 656 €
+Krátkodobé záväzky
458 264 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
8 105 315 €
+Výdavky na splácanie istiny
282 273 €
+Úrokové splátky
126 832 €
+Finančné účty
6 026 716 €
+Neobežný majetok
47 789 800 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 360
+Výsledok hospodárenia
54 640 €