Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,09 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,0 %
1,7 %
+Intenzita investovania
13,4 %
8,6 %
+Čistý majetok
463,3 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
1 088,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
1 131,3 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
78,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
67 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 741 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
13 545 868 €
+Kapitálové príjmy
1 513 740 €
+Bežné výdavky
10 368 565 €
+Kapitálové výdavky
3 334 212 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
11 307 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
435 740 €
+Dlhodobé záväzky
8 945 696 €
+Krátkodobé záväzky
1 022 742 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
9 382 931 €
+Výdavky na splácanie istiny
377 131 €
+Úrokové splátky
134 978 €
+Finančné účty
11 134 622 €
+Neobežný majetok
43 931 478 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 250
+Výsledok hospodárenia
1 653 313 €