Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,8 %
7,3 %
+Intenzita investovania
17,0 %
4,1 %
+Čistý majetok
413,2 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
950,7 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
1 003,8 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
66,4 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
44 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 770 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
72 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
15 057 414 €
+Kapitálové príjmy
308 572 €
+Bežné výdavky
11 602 353 €
+Kapitálové výdavky
2 866 474 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
17 080 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
652 994 €
+Dlhodobé záväzky
8 567 065 €
+Krátkodobé záväzky
1 228 981 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
169 €
+Bankové úvery a výpomoci
169 €
+Úvery od ŠFRB
9 000 704 €
+Výdavky na splácanie istiny
382 227 €
+Úrokové splátky
129 883 €
+Finančné účty
11 683 723 €
+Neobežný majetok
43 860 644 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 208
+Výsledok hospodárenia
1 448 860 €