Nové Mesto nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 084
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatornove-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
4,6 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
23,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
30,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
408,1 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
1 021,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 067,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
71,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-58 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 054 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
92 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Mesto nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
15 759 349 €
+Kapitálové príjmy
1 561 225 €
+Bežné výdavky
12 094 590 €
+Kapitálové výdavky
6 385 434 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
2 559 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
554 471 €
+Dlhodobé záväzky
10 275 821 €
+Krátkodobé záväzky
1 201 144 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 €
+Úvery od ŠFRB
10 705 573 €
+Výdavky na splácanie istiny
423 541 €
+Úrokové splátky
136 489 €
+Finančné účty
12 271 209 €
+Neobežný majetok
48 750 883 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 119
+Výsledok hospodárenia
1 860 769 €