Nové Sady

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
3,1
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 288
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
novesadystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
41,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-18,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
40,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
501,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
264,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
274,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
58,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-244 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
218 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 590 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
98 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Nové Sady

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 357 718 €
+Kapitálové príjmy
342 644 €
+Bežné výdavky
1 121 619 €
+Kapitálové výdavky
893 475 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 456 €
+Dlhodobé záväzky
686 006 €
+Krátkodobé záväzky
204 937 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
281 355 €
+Bankové úvery a výpomoci
281 355 €
+Úvery od ŠFRB
694 840 €
+Výdavky na splácanie istiny
298 135 €
+Úrokové splátky
10 479 €
+Finančné účty
542 927 €
+Neobežný majetok
5 641 826 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 288
+Výsledok hospodárenia
126 038 €