Nové Zámky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:38 721
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatornovezamky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
225,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
164,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
231,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
15,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
123 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 401 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Nové Zámky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
26 391 548 €
+Kapitálové príjmy
778 990 €
+Bežné výdavky
23 709 244 €
+Kapitálové výdavky
4 813 358 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 372 795 €
+Dlhodobé záväzky
4 692 910 €
+Krátkodobé záväzky
2 030 155 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 778 055 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 773 117 €
+Úvery od ŠFRB
3 818 874 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 465 682 €
+Úrokové splátky
127 185 €
+Finančné účty
3 332 296 €
+Neobežný majetok
55 563 297 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
38 721
+Výsledok hospodárenia
1 239 912 €