Branovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecbranovonextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
274,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
47,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
52,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
150 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 142 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Branovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
237 294 €
+Kapitálové príjmy
10 004 €
+Bežné výdavky
236 337 €
+Kapitálové výdavky
18 423 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
952 €
+Dlhodobé záväzky
1 029 €
+Krátkodobé záväzky
19 240 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
88 517 €
+Bankové úvery a výpomoci
88 517 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 112 €
+Úrokové splátky
1 636 €
+Finančné účty
9 163 €
+Neobežný majetok
752 866 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
589
+Výsledok hospodárenia
-2 146 €